dłonie złożone w mediacji na tle zachodzącego słońca

Terapia DDA

Zajmuję się prowadzeniem terapii DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Wskazany rodzaj terapii jest przeznaczony dla osób, które wychowywały się w rodzinie z problemami alkoholowymi. Leczenie ma na celu wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych, które dorastały w niekomfortowych okolicznościach oraz wciąż borykają się z uczuciem winy, wstydu i bezradności.

Trudne dzieciństwo może mieć wpływ na najrozmaitsze problemy w życiu dorosłych osób, które nie potrafią poradzić sobie z różnego typu przeciwnościami. Nieprzepracowane tematy z młodzieńczych lat najczęściej objawiają się trudnościami natury emocjonalnej oraz brakiem umiejętności tworzenia relacji międzyludzkich. Zakorzeniony mechanizm obronny, który dawno temu pozwalał jednostce przetrwać, dziś może stanowić poważny problem w normalnym funkcjonowaniu.

Warto zaznaczyć, że terapia nie jest potrzebna każdej dorosłej osobie, której rodzic miał problemy z alkoholem. Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na wizytę psychologiczną. Podczas sesji ustalę problem oraz zaproponuję odpowiednie wsparcie terapeutyczne.