rodzina nad morzem

Terapia dla rodzin

Zajmuję się przeprowadzaniem terapii dla rodzin. W wskazanej terapii może uczestniczyć cała rodzina lub jej wybrani członkowie np. rodzice i jedno dziecko. Usługa powinna objąć przede wszystkim osobę, która przejawia trudności. Wskazany rodzaj leczenia ma na celu ustalenie problemów jakie występują w rodzinie, a także przepracowanie konfliktów. Dzięki wsparciu psychoterapeuty możliwa jest odbudowa relacji pomiędzy członkami rodziny.

Jak wygląda przebieg terapii?

Terapia rodzinna polega na przeprowadzeniu spokojnej rozmowy z każdym członkiem rodziny. W trakcie wsparcia terapeutycznego, każda osoba ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na temat występującego problemu, a także poznania opinii pozostałych krewnych. Terapia ma pomóc w ustaleniu źródła problemu lub konfliktu. Służy również poprawieniu komunikacji, wzajemnemu zrozumieniu, a także nawiązaniu współpracy pomiędzy bliskimi osobami.