puzzel na makiecie głowy trzymany w dłoniach

Terapia uzależnień i osób współuzależnionych

Prowadzę terapię uzależnień i osób współuzależnionych. Podczas realizowanej terapii uzależnień najczęściej omawiam takie tematy, jak np.: sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym lub narkotykowym, zapobieganie nawrotom choroby, asertywność, emocje, organizacja własnego czasu, umiejętność korzystania z sieci wsparcia dla uzależnionych.

Czym jest współuzależnienie?

Bardzo często zdarza się tak, że cierpienie bliskich wpływa na samopoczucie pozostałych członków rodziny. Osoba współuzależniona żyje życiem krewnego, który ma problemy. W wielu sytuacjach dochodzi do przekroczenia zdrowych granic, gdzie bliska osoba podporządkowuje swoje życie dla drugiego człowieka. Tym samym przestaje: troszczyć się o własne zdrowie psychiczne, realizować siebie oraz spełniać marzenia. Współuzależniony dostosowuje się do rytmu życia uzależnionego. 

Na czym polega terapia osób współuzależnionych?

W trakcie terapii osoby współuzależnione uczą się w jaki sposób: stawiać granice, jak kochać innych nie zapominając o sobie, jak konsekwentnie wprowadzić nowe zasady w życie. Dzięki terapii osoba współuzależniona uczy się dbać o siebie oraz oddzielać cudze problemy od swoich.